KURUMSAL KİMLİĞİMİZ

Özgeçmiş ve Kurumsal Kimlik


Şebnem ERDEMİR

Priene Danışmanlık

Şebnem Erdemir 17.08.1988 Aydın doğumludur. Eğitimci bir anne babanın çocuğu olarak ailenin görev yaptığı il ve ilçelerde yaşamıştır. Lisans eğitimini Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Lisans döneminde kendini geliştirebilmek adına 2010 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Araştırma ve Dökümantasyon Dairesi'nde stajını tamamlamıştır. Ayrıca Ankara Dış Politika Enstitüsü'nde görev almıştır. Yüksek Lisans oğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalında Avrupa Birliği bölümünde Hibe projeleri üzerine yapmaktadır. Halihazırda TKDK kurumu için Aydın merkezde Ipard proje hazırlama hizmeti vermektedir. Bunun yanında KOSGEB projesi desteği için proje hazırlamaktadır.

Priene Danışmanlık, 2 yıllık hazırlık ve fizibilite çalışmasından sonra 2013 yılında Aydın'da Şirket olarak kurulmuştur. Priene Danışmanlık, başta Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının ve kalkınma ajanslarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmektedir.

Priene Danışmanlık, halen Aydın merkez ofisi ile tüm Türkiye'de proje yazımı, proje geliştirme, proje yönetimi, kaynak geliştirme konularında kurumlara profesyonel teknik destek hizmeti sunmakta, Türkiye'nin bir çok bölgesinde proje yönetimi çalışmaları gerçekleştirmektedir. Uluslararası Danışmanlar Derneği'nin belirlemiş olduğu mesleki etik standartlar doğrultusunda faaliyet gösteren Priene Danışmanlık, alanında deneyimli danışman ve serbest zamanlı teknik uzmanlarla çalışmakta, kurumlar için özel -tailor made- projeler geliştirmekte, proje yönetimlerine destek vermektedir. Aydın Merkez Ofis ve Didim İlçesi'ndeki Ofis ile hizmet Vermektedir.

HİZMETLERİMİZ

Projelerinize hayat vermek için buradayız !

Ipard Projeleri

IPARD PROGRAMI NEDİR? Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı'nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı "Kırsal Kalkınma Programı" kapsamında uygulanması gerekmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Tematik Projeler

KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması gibi bir şey olsun. Destekler ise Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler ...

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Program Geliştirme

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması vb. ...

Gayrımenkul Değerleme - Ekspertiz Raporu

Hayvancılık Fizibilite Raporları

Fizibilite raporu en kısa anlatımı ile "yapılan bir işin sonuçlarının önceden bilinmesi" dir. Hayvancılıkta fizibilite raporu, yapılan yatırımın projenin başlangıç safhasından itibaren tüm olasılıkların hesaplanarak riskler, satış potansiyeli, müşteri potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması sonucunun raporlanmasıdır. Yapılacak olan yatırımın sadece maddi imkanların seferber edilerek sonuca ulaşması yeterli olmayacak aksine büyük umutlar bağlanılarak kurulan tesisin başarısızlık risklerinin önceden belirlenmesi ve yatırımın karlılık oranlarının hesaplanarak yatırımın geri dönüşünün ne kadar süre içerisinde olacağı planlanarak yapılan yatırımın sonuçları analiz edilerek yatırımın yapılıp yapılmamasına karar verilmesi için fizibilite raporu hazırlanır.

DANIŞMANLIK

Sizlere sunumuş olduğumuz hizmetlerimizi bizimle iletişime geçerek faydalanmak istemez misiniz ?

Tarımsal Danışmanlık

Ülkemizde son yıllarda Tarımsal imalat ve Sanayiye gereken önemin Devlet yardımları ile Desteklenerek sektörün güçlendirilmesi çalışmaları Teşvikler Sübvansiyonlu Krediler ve Hibe yoluyla verilmektedir. Firmamız Tarım ,Hayvancılık,Toplu Basınçlı Sulama, Kalkınma Ajansları , Ipard Projeleri, Ekonomik Yatırım Projeleri Konularında Çok Sayıda Projeye imza atmıştır.

İyi Tarım

Çevre,insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ,doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir. Amaçlar; Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması Doğal kaynakların korunması Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır Avantajları. Dekarda 25 tl destekleme ödemesi Ziraat bankası kredilerinde %50 faiz indirimi Marketlere ürün satabilme imkânı

Marka Tescil

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Türkiye'de markalar, 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre korunur. Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları "marka tescili" ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve en güçlü kanuni yoldur.

Finansal Danışmanlık

Yeni yatırım yapan veya mevcut tesisine ilave makine-teçhizat almak isteyen firmalar, yatırım teşviklerden yararlanabilirler. Yeni teşvik yasası ile sanayici firmalar ; Yatırım Teşvik Belgesi almakla ithal veya yerli makinelerde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği uygulamalarından faydalanabilirler. Yatırım teşvikleri sadece imalat yapan firmalara değil, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet üretimi yapan firmalara da verilmektedir. Yeni Belge Talebi Teşvik Tamamlama Vizesi Teşvik Belgesi Revize (Süre Uzatımı, global liste değişiklikleri, belge devri vb.) İşlemlerinizde firmamız başvuru için gerekli makine-teçhizat listelerini ve yatırım bilgi formunu hazırlamakta; aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı ve ilgili Sanayi Odaları nezdinde evrak takibi yapmaktadır. Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisi bizim işimiz

Kapasite Raporu

Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır. Kira sözleşmelerinin 3 yıldan kısa olması ve veya kiralık makine teçhizatın kiralanma sürelerinin kısa oluşu kapasite raporunun süresini belirleyen etkenler arasındadır.

PROJELERİMİZ

Hayat bulan projelerimiz ve Yeni Girişimlerimiz...

BASINDA BİZ

Sosyal alanda desteğimiz !

Yer alan basın bilgileri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Sayfaya Git

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

SORU:

IPARD Programı Nedir?

CEVAP:

Cevap : Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğüçerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı'nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1'inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA'nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı "Kırsal Kalkınma Programı" kapsamında uygulanması gerekmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. (Not:IPARD Programına www.tarim.gov.tr yada www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

SORU:

IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

CEVAP:

Cevap : IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir.Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.

SORU:

Başvurular hangi tarihler arasında kabul edilecektir?

CEVAP:

Cevap : Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili "Başvuru Çağrı İlanı"nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SORU:

Başvurular nerelere yapılacaktır?

CEVAP:

Cevap : IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları il de yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İLETİŞİM

Sizlere daha iyi hizmet suna bilmemiz için öneri ve görüşlerinizi, hangi konu hakkında bilgi almak ve sizlere ulaşabilmemiz için aşağıdaki alanları lütfen eksiksiz olarak doldurunuz.

Priene Danışmanlık


Ata Mh. Denizli Bulv.
No:36 K:1 D:2 Efeler AYDIN, TÜRKİYE
GSM: 0 ( 533 ) 168 1685
Email: info@prieneproje.com